Cookiebeleid

Op onze website maken wij alleen gebruik van analytics cookies.

Door gebruik te maken van deze analytische cookies kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website meten. We gebruiken deze data om de website te optimaliseren. Deze cookies zijn onder te verdelen in cookies om te meten, cookies om onderzoek te doen en cookies om verbeteringen te testen.
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Google Analytics cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
• Het bijhouden van de duur van het bezoek
• De uitgevoerde zoekopdrachten op de website
• Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte

Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring Google. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen.