OOK gastouder worden?

Ondersteuning en begeleiding bieden bij het werken als gastouder, overleg bij zorgvragen, persoonlijk en open contact is de kern van de relatie met onze gastouders. Wij werken dan ook graag samen met gastouders die de meerwaarde zien van onze werkwijze.

Waarom gastouder worden?

Gastouders zijn zelfstandig ondernemers die hun eigen kinderopvanglocatie, thuis of aan huis bij ouders, runnen. Zo werk je zelfstandig en verzorg je de dagopvang/naschools opvang van een kleine groep kinderen, maximaal 6 kinderen tegelijkertijd, tussen de 0 en 12 jaar. 

Ook stel je zelf vast welke dagen en tijden jouw locatie geopend is en welk uurtarief jij hanteert.

Als gastouder zorg je natuurlijk in de eerste plaats voor de kinderen, daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de ouders en het voeren van je eigen administratie. Je bent tenslotte zelfstandig ondernemer.

Gastouderbureau OOK - Kader - Homepage

Wanneer gastouder worden bij OOK?

Omdat er veel komt kijken bij het gastouderschap is het belangrijk om met een bureau samen te werken wiens pedagogische visie goed aansluit bij die van jou. In ons Pedagogisch Beleidsplan (link naar pedagogisch beleidsplan) leggen wij uit wat de pedagogische uitgangspunten zijn die voor ons essentieel zijn in het zorgen voor de kinderen en verzorgen van een veilige en geschikte opvanglocatie.

Wij vinden het daarnaast ook belangrijk dat onze gastouders, naast het voldoen aan de wettelijk gestelde eisen, op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van Voorschoolse Educatie en pedagogisch handelen en bieden daarom ook door het jaar heen verschillende trainingsavonden en gastouderbijeenkomsten aan.

Gastouderbureau OOK - Kader - Homepage