Oudercommissie Gastouderbureau OOK

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie denkt mee over het te voeren beleid van het gastouderbureau en brengt vooral ook advies uit. Je kan hierbij denken aan het pedagogisch beleidsplan dat door het gastouderbureau (en dus ook door alle gastouders) wordt gehanteerd, maar ook aan de vaststelling van de tarieven.

De oudercommissie van OOK bestaat op dit moment uit drie vraagouders en twee gastouders. De gastouders hebben in de oudercommissie uitsluitend een adviserende rol. Het zijn de vraagouders die uiteindelijk het definitieve advies uitbrengen. De adviezen van de gastouders worden daarbij wel ter harte genomen. Op deze manier ontstaat een evenwichtig advies, waarbij alle partijen gebaat zijn. De oudercommissie komt minimaal één maal per kwartaal bij elkaar.

Contact Oudercommissie

Heb je een vraag? Neem contact op met de voorzitter!

Maaike Vorster, ouder
Telefoonnummer: 06-12767529

Email: maaike.vorster@voxconsultancy.com