Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een reguliere vorm van kinderopvang, waar maximaal zes kinderen tegelijkertijd worden opgevangen. De opvang vindt meestal plaats in het huis van de gastouder, maar opvang in het huis van de ouder bestaat ook als een mogelijkheid. Net als de andere vormen van kinderopvang, zijn de opvanglocaties officieel geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In de gastouderopvang wordt gewerkt met kleine groepjes in een huiselijke omgeving. Hierdoor is er veel ruimte voor de begeleiding en verzorging van ieder kind

Passende opvang: Het gastouderbureau houdt een uitgebreid intakegesprek over wat jullie wel en ook vooral niet willen. Naar aanleiding van dit gesprek gaan wij op zoek naar een gastouder die past bij jullie wensen. Zo kies jij, als ouder, zelf jouw gastouder uit. Meer over onze werkwijze vind je terug op deze pagina

Opgeleide gastouders: Al onze gastouders zijn gediplomeerd en volgen door ons georganiseerde bijscholingscurssen, waaronder EHBO. Daarnaast begeleiden wij hen, als bureau, ook bij het dagelijks werk

Veilige omgeving: Iedere opvanglocatie staat geregisteerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit betekent dat alle locaties door de GGD zijn geïnspecteerd. Verder nemen wij, als bureau, ieder jaar een risico inventarisatie af en beschikken alle gastouders en volwassen huisgenoten over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Flexibel: De opvanguren worden in overleg met de gastouder afgesproken. Er is veel mogelijk, van hele vroege opvang tot heel laat en zelf nachtopvang

Recht op kinderopvangtoeslag: Omdat gastouderopvang een reguliere vorm van kinderopvang is, bestaat er recht op kinderopvangtoeslag. Op deze pagina kun je meer lezen over kinderopvangtoeslag en de tarieven van gastouderopvang.